Barnevern

Barneverntjenesten skal passe på at barn har det godt. Likevel opplever mange foreldre mye frykt og usikkerhet i møtet med barnevernet. Generelle råd man finner på nett er ofte lite verdt, noen ganger kan de være helt ødeleggende. Vi gir spesifikk veiledning om hva vi mener er klokt i din sak. Lang og omfattende erfaring med barnevernssaker over hele landet gjør at foreldrene vi bistår oppnår gode resultater for sine barn.