Bistandsadvokat

Bistandsadvokaten skal ivareta den fornærmede i straffesaken. Dersom du er blitt utsatt for seksuallovbrudd eller familievold vil du ha krav på bistandsadvokat betalt av det offentlige. En bistandsadvokat kan også gi råd før en sak er anmeldt, og gi konkrete og nyanserte råd om både videre prosess, erstatning og aktuelle hjelpeinstanser.