Strafferett

Møtet med politi og rettsvesen i straffesaker oppleves av mange som ubehagelig og vanskelig.  Det gjelder enten man er fornærmet eller mistenkt.  Hva kan man forvente av politiet? Og hva har politiet rett til å kreve av deg?  Det er viktig å kunne rådføre seg med erfarne advokater som har absolutt taushetsplikt, slik at man kan ivareta sine interesser på en ordentlig måte i hele prosessen.