Bosted

Hvor skal barna bo fast? Hva med delt fast bosted? Uenighet om bosted for barna kan være svært vanskelig for foreldre å bli enige om etter et samlivsbrudd. Mange foreldre opplever dessverre at advokater vil ha en sak inn for domstolen så raskt som mulig. Vi gir deg råd om hva som er realistisk å oppnå, og forklarer hvordan ulike momenter kan bli vurdert av domstolen. Det beste er som regel at man avtaler en bostedsordning uten å bringe saken inn for retten.