Ønsker du å flytte alene med barn til utlandet?

Ønsker du å flytte alene med barn til utlandet? | Barnerett - Foreldreansvar / Bosted | Advokatene i Oslo

Har dere felles foreldreansvar, må begge foreldre samtykke til flytting ut av landet. Dersom dere ikke blir enige om at barnet kan flytte ut av landet med den ene forelderen, må man gjennom en rettslig behandling.

Fremgangsmåte dersom du ønsker å flytte alene med barn til utlandet:

Dersom du ønsker å flytte alene til utlandet med barna, men den andre forelderen nekter å samtykke til dette, må det først bestilles mekling om flytting. Dette gjør du ved det lokale Familievernkontoret. Familievernkontoret vil bistå dere i å forsøke å komme til enighet om en løsning som best ivaretar hensynet til barna. Dersom dere ikke blir enige, må spørsmålet bringes inn for domstolen.

Det må tas ut stevning for tingretten

Det er to alternative måter å gå frem på når du skal ta ut stevning om flytting til utlandet med barn:

I stevning til tingretten kan dere fremsette krav om å flytte til utlandet med barna, og likevel ha felles foreldreansvar.

Det andre alternativet er å fremsette krav om å få foreldreansvaret alene. Foreldre med foreldreansvar alene har rett til å flytte til utlandet med barna, uten samtykke fra den andre forelderen. Det er viktig å huske at det likevel er plikt til å varsle om flyttingen til den andre forelderen på forhånd.

Hvordan avgjør domstolen disse sakene?

Domstolen gjør en konkret vurdering av alle de relevante momentene i saken. Disse momentene vil særlig være om det beste for barna vil være å flytte til utlandet, eller å bli værende i hjemlandet. Retten vurderer hvilken løsning som best vil trygge barnas oppvekst og utvikling. Momenter som ofte vil være av særlig betydning er barnas alder og mulighet for felles foreldrekontakt. I hvilken grad barna er knyttet til nærmiljøet, og reiseavstand mellom foreldrene vil også være momenter av betydning.

Vi har erfarne advokater som kan bistå deg på ethvert trinn dersom det er spørsmål om flytting til utlandet med barn.

Les også om foreldreansvar

Ta kontakt med Advokatene i Oslo angående å flytte alene med barn til utlandet


Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde