Skifterett | Rettsområde | Advokatene i Oslo

Økonomisk oppgjør mellom ektefeller

Etter et samlivsbrudd skal det foretas et økonomisk oppgjør. Formuen og verdiene skal oppsummeres og dere skal bli enige om fordelingen. Ektefeller deler nettoformuen, dvs formuen som er igjen etter at gjelden er trukket fra. Hovedregelen er likedeling, men bestemmelsene om skjevdeling og særeie er viktige unntak. Det er ofte disse unntakene som skaper uenighet i forbindelse med delingen.

Vi kjenner hvilke regler som gjelder både for oppgjør mellom ektefeller og samboere. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg å finne ut av hva du har krav på i det økonomiske oppgjøret.

Ta kontakt med Advokatene i Oslo angående skifterett


Se aktuelle fagartikler om skifterett:

Økonomisk oppgjør mellom ektefeller | Skifterett - Samlivsbrudd | Advokatene i Oslo
Økonomisk oppgjør mellom ektefeller

– noen utgangspunkter Ved samlivsbrudd skal det foretas et økonomisk oppgjør; dvs at dere skal dele verdiene dere har når ekteskapet oppløses. Verdiene skal i utgangspunktet fastsettes på «skjæringstidspunktet», som…

Les hele artikkelen