Skifterett | Rettsområde | Advokatene i Oslo

Økonomisk oppgjør mellom ektefeller

Etter et samlivsbrudd skal det foretas et økonomisk oppgjør. Formuen og verdiene skal oppsummeres og dere skal bli enige om fordelingen. Ektefeller deler nettoformuen, dvs formuen som er igjen etter at gjelden er trukket fra. Hovedregelen er likedeling, men bestemmelsene om skjevdeling og særeie er viktige unntak. Det er ofte disse unntakene som skaper uenighet i forbindelse med delingen.

Vi kjenner hvilke regler som gjelder både for oppgjør mellom ektefeller og samboere. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg å finne ut av hva du har krav på i det økonomiske oppgjøret.

Ta kontakt med Advokatene i Oslo angående skifterett


Se aktuelle fagartikler om skifterett:

Oppbevaring, registrering og forhåndsgodkjenning av fremtidsfullmakt

Hvordan oppbevare en fremtidsfullmakt: Som fullmaktsgiver er du selv ansvarlig for at fremtidsfullmakten i original oppbevares trygt. For eksempel i en safe eller lignende. Oppbevaringen bør gjøres i samråd med…

Les hele artikkelen
Økonomisk oppgjør mellom ektefeller

– noen utgangspunkter Ved samlivsbrudd skal det foretas et økonomisk oppgjør; dvs…

Les hele artikkelen