Forsvarer

Som mistenkt eller siktet i en straffesak har man rett til å la seg bistå av forsvarer på ethvert trinn av saken. Hovedregelen er at man får forsvarer betalt av det offentlige under selve rettssaken, men ikke under etterforskningsperioden. Likevel finnes det unntak fra denne regelen. Våre advokater vet når du har krav på offentlig oppnevnt forsvarer, når vi kan søke om det og hvordan du kan kreve erstatning dersom du ikke blir domfelt.