Foreldreansvar

Foreldreansvaret omfatter de store avgjørelsene i barns liv. Vi gir deg nyanserte vurderinger av din sak, enten det er ønske om å få del i foreldreansvaret, eller du ønsker å få foreldreansvaret alene. Rettstilstanden har endret seg på området de siste årene, vi kan gi deg oppdatert kunnskap om hva som skal til for å få det resultatet du ønsker.