Fremtidsfullmakt

Vi bistår med å utforme fremtidsfullmakter for å sikre at dine ønsker er det styrende for avgjørelser som må tas når du ikke lenger selv er i stand til å bestemme. En fremtidsfullmakt bør utformes med omtanke og omhu, dersom den ikke er laget på korrekt måte vil den ikke være gyldig.