Bør min mann opprette fremtidsfullmakt?

Bør min mann opprette fremtidsfullmakt? | Fremtidsfullmakt | Advokatene i Oslo

Vi blir ofte kontaktet av voksne barn som har foreldre som begynner å bli svekket. Det er et sårt og vanskelig tema i seg selv. Særlig for eldre par kan det være tungt og vanskelig når den ene merker at ektefellen svekkes.

Vi anbefaler alle å opprette en fremtidsfullmakt

Tidligere var det ganske vanlig hos mange par at mye av det økonomiske var knyttet til mannens navn. Det kan gi store praktiske problemer hvis han begynner å svekkes som følge av alderdom. Vi anbefaler alle å opprette en fremtidsfullmakt, men det er naturlig nok særlig viktig for eldre par. Hvis alt står registrert på mannen og han svekkes, vil hun kunne få store problemer med å få tatt de nødvendige avgjørelsene. Det gjelder både økonomiske og personlige avgjørelser.

Fremtidsfullmakt for å hindre konflikt mellom par

Opplevelsen av å bli kognitivt svekket er sår og vond for den det gjelder. Utvikler man demens, kan en av følgevirkningene være en sterk mistenksomhet mot omgivelsene. Det kan bidra til å gjøre de vanskelig eller umulig å få aksept for å ta viktige og fornuftige avgjørelser.

Kanskje bør det gamle huset selges til fordel for en leilighet med livsløpsstandard. Kanskje bør bilen selges for å unngå at man setter seg selv eller andre i fare. Uenighet rundt slike spørsmål kan være en alvorlig tilleggsbelastning i en allerede vanskelig livssituasjon

Fremtidsfullmakt for å hindre konflikt i familien

Strid om arv og fremtidig arv kan bidra til å ødelegge familierelasjoner. Det kan skape bitre og vonde konflikter, som kanskje aldri forsvinner. Beskyldinger om at ett av barna har forledet en svekket forelder til å bli forfordelt økonomisk er dessverre ganske vanlige i påfølgende arveoppgjør.

Fremtidsfullmakter er derfor et godt verktøy for å forhindre slike konflikter. Det bør alltid innhentes en legeattest fra fastlegen rett før en fremtidsfullmakt opprettes. Det vil både gjøre livet lettere for den som skal ivareta interessene til den som er svekket, men også kunne hindre en bitter arvestrid den dagen man faller fra.

Fremtidsfullmakt for å hindre utnytting og økonomisk kriminalitet

Det finnes dessverre miljøer som forsøker å utnytte eldre mennesker til egen økonomisk vinning. Dess eldre og mer svekket man er, dess mindre mulighet vil man dessverre ha til å kunne gjennomskue utspekulerte og sofistikerte forsøk på utnyttelse og svindel. Har man utstedt en fremtidsfullmakt, vil fullmektigen kunne innhente en legeattest når man selv blir for svekket til å ivareta egne interesser. Det vil normalt utgjøre et effektivt vern mot svindel og bedrageri fra hensynsløse miljøer.

Må man dra til advokat for å opprette fremtidsfullmakt?

Det er ikke et krav med advokat for å opprette fremtidsfullmakt. Advokatene i Oslo opplever likevel at våre klienter setter stor pris på at vi bistår med utformingen av fremtidsfullmakter, og at vi kan ordne med alt det praktiske med vitner og signering hjemme hos de vi hjelper.

Ta kontakt med Advokatene i Oslo angående å opprette fremtidsfullmakt


Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde