Bekymringsmelding

Bekymringsmeldinger skal sendes når det er konkret og begrunnet frykt for at det er alvorlige mangler i barns omsorgssituasjon. Det er vondt og sårt for foreldre når det blir meldt bekymring for deres barn, enten bekymringsmeldingen er godt begrunnet eller ei. De aller fleste bekymringsmeldinger ender med henleggelse eller tilbud om hjelpetiltak. Vi anbefaler foreldre å ta kontakt så tidlig som mulig, da kan vi bistå på alle trinn i saken.