Plassering

Barn som er under barnevernets omsorg ha svært ulike omsorgssituasjoner. Barn kan være plassert i profesjonelle beredskapshjem, fremmede fosterhjem eller hos nær eller fjern familie. Hensynet til barnets best skal være avgjørende. Klok og fornuftig dialog med barneverntjenesten er det første vi forsøker for å finne gode løsninger med barnet. Føre ikke det frem, prosederer vi saker i Fylkesnemnda eller i retten.