Bør jeg klage på akuttvedtak?

klage på akuttvedtak

Barneverntjenesten kan faktisk hente barn, og dermed overta omsorgen for barn uten forvarsel. Denne bestemmelsen finner vi i barnevernsloven § 4-12. Foreldre opplever nesten alltid dette som fortvilende og sjokkerende. Foreldre bør da straks kontakte en erfaren og spesialisert barnevernsadvokat for å rådføre seg. Da nytter det ikke med en advokat som har ledig tid mot slutten av uken etter, det haster. Mange foreldre velger da den advokaten som skriker høyest, og som lover kjappe resultater. Det kan være helt ødeleggende for både foreldre og barn. Dårlige råd fra advokat rett etter en akuttplassering kan gjøre vondt verre for foreldre og barn. Foreldre vil intuitivt ofte gå rett i krigen når barnevernet har akuttplassert barna. Det er naturlig og forståelig, men ikke alltid det klokeste. Litt stygt sagt så er det slik at den eneste sikre vinneren av en akuttsak i Fylkesnemnda er foreldrenes advokat, ettersom det er mest økonomisk gunstig for advokaten med en behandling av akuttvedtaket i fylkesnemnda.

Anstendige barnevernsadvokater setter alltid hensynet til sin klients interesser først. De vet at hvordan man opptrer rett etter en akuttplassering kan være avgjørende for om barnevernet senere vil forsøke å plassere barn i fosterhjem permanent. Det finnes absolutt situasjoner hvor det smarteste foreldre kan gjøre er å kreve behandling av akuttvedtaket i Fylkesnemnda. Det gjelder likevel et mindretall av sakene.

Spesialiserte barnevernsadvokater kan gi foreldre helt spesifikke og strategiske råd om hva som er lurest. Ofte vil det være mye viktigere å unngå en varig plassering, fremfor å tape en kamp om en midlertidig plassering på noen uker. Advokatene i Oslo har erfaring fra mange hundre saker om plassering gjennom mange år, våre klienter oppnår oppsiktsvekkende gode resultater i barnevernssaker.

Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde