Samvær

Barn har rett til samvær med foreldre. Og foreldre har rett til samvær med barn. Barn har ikke et absolutt krav på å få være hos foreldrene annenhver uke. Foreldre er ofte usikre på hvilke regler som gjelder. Hva skal til for at det skal være tilsyn under samvær? Når kan man stanse samvær? Hva hvis barnet ikke vil? Vi kan gi råd basert på erfaringen fra mange hundre rettsprosesser om samvær.