Sju krav til en god samværsavtale

Sju krav til en god samværsavtale | Advokatene i Oslo
  1. Samværet er i et omfang og på en måte som er tilpasset det enkelte barns behov.
  2. Ferier er regulert i samværsavtalen. Gode samværsavtaler gjør at foreldre kan planlegge i god tid, og avklaringer om valg av ferieuker skjer så tidlig som mulig.
  3. Samværsavtalen er ikke for lang og ikke for detaljert. Det kan høres merkelig ut, men altfor lange og omfattende samværsavtaler gir dessverre ofte grobunn for konflikt.
  4. Samværsavtalen er utformet for å hindre konflikt mellom foreldre. Det vil si at typiske temaer foreldre har kranglet om tidligere er regulert i avtalen.
  5. Samværsavtalen er akkurat passe rigid eller fleksibel. Foreldre som samarbeider godt kan ha fleksible avtaler, foreldre som samarbeider dårlig må ha faste rammer med lite rom for fleksibilitet.
  6. Samværsavtalen er robust, og kan følges gjennom flere år. Det gjelder særlig for eldre barn. Det sikrer forutsigbarhet for både barn og voksne. Stadige reforhandlinger av avtaler kan gi konflikt mellom foreldre. Avtaler om yngre barn må som regel endres oftere, for å tilpasses barnets alder og utvikling.
  7. Potensielle stridstemaer som klær og utstyr, samt fordeling av reisekostnader ved samvær, er regulert i avtalen.

Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde