Hva skjer hvis vi ikke blir enige om hvem som skal ha hvilke ferieuker med barna?

hvilke ferieuker med barna

Barn har rett til samvær med den forelderen de ikke bor sammen med. Det gjelder også feriesamvær. Barneloven har definert begrepet vanlig samvær i § 43: Vert det avtala eller fastsett «vanleg samværsrett», gjev det rett til å vere saman med barnet ein ettermiddag i veka med overnatting, annakvar helg, til saman tre veker i sommarferien, og annankvar haust-, jule-, vinter- og påskeferie.

Hvor mye ferie?

Det betyr ikke at samværsforeldre har krav på tre ukers sommerferie, dette er noe foreldre må bli enige om. Dersom en barnesak blir behandlet av domstolen, så er ikke dommeren bundet av ferieomfanget beskrevet over. Prinsippet om barnas beste skal være avgjørende også for fastsettelse av feriesamvær. Noen foreldre får ikke ha ferie med barn i det hele tatt, noen har kun samvær under tilsyn, mens andre kan ha mer omfattende samvær.

Hvor lenge om gangen?

Lengden på hver feriedel med hver av foreldrene avhenger både av barnas alder, tilknytning til samværsforelder, foreldrenes ferievaner, hvor langt foreldrene bor fra hverandre og foreldrenes arbeidssituasjon. Små barn bør ikke være for lenge borte fra hovedomsorgsperson om gangen. For de minste barna velger foreldre gjerne en ukes feriesamvær om gangen. For større barn kan man bruke 2+1 uke, 2+2 uker, men noen foretrekker også 3 eller 4 uker i strekk. Det er åpenbare fordeler og ulemper ved de ulike løsningene. Lange feriesamvær gir mer ro under samværet, og gjør det også lettere å gjennomføre utenlandsferier. Dersom barna har lang sammenhengende ferie med samværsforelder, har de gjerne også lang ferie med bostedsforelder. Da vil det gå lang tid uten kontakt med barna for begge foreldrene.

Når er egentlig sommerferien?

Foreldre bør passe på at de definerer hva som regnes som sommerferie. For skolebarn er det ganske greit, da er sommerferien i hele skolens sommerferie. For mindre barn er det ikke uvanlig at man tar utgangspunkt i juli måned, eventuelt når barnehagen er stengt.

Og hvilke ferieuker?

Selv om man er enige om hvor mange ukers sommerferie barna skal ha med samværsforelder, strever mange med å bli enige om hvem som skal ha hvilke uker. Erfarne og spesialiserte barneadvokater møter dette problemet ofte, og kan gi råd om hvilke løsninger som er mest vanlige, og hva som kan skape konflikt. Både far og mor har kanskje etablert seg med ny partner, som igjen har en samværsordning med sine barn. Flypriser, krav om avvikling av ferien i fellesferien, ulike skiftordninger, det er mange faktorer som kan komplisere feriekabalen.

Hvordan løser man det?

Det kanskje viktigste rådet er at det bør stå klart og tydelig i samværsavdalen når ferieuker skal være fordelt. Anbefalingen er at denne datoen er så tidlig som mulig, men ikke så tidlig at man ikke vet når man har ferie fra jobben. Arbeidstakere har krav på å få vite når de skal ta ferie innen 1. mai. Mange vil likevel kunne vite dette adskillig tidligere, noe som gjør det ganske vanlig at foreldre avtaler at ferieuker skal fordeles innen 1. april.

Førstevalg annen hvert år

Foreldre kan avtale at de velger ferieuker først annethvert år. Vi som har arbeidet lenge med barnesaker har konkrete råd om hvordan slike løsninger bør nedtegnes i samværsavtalen. Før man velger en slik løsning bør man likevel se på foreldrenes livssituasjon. Dersom en av foreldrene ikke arbeider, bør det være mulig med noe fleksibilitet overfor den andre som arbeider. Det samme gjelder dersom en av foreldrene fritt kan velge når ferieuker på jobben skal tas, mens den andre er pålagt å ta ferie i bestemte tidsrom.

Tidlig og sen

Noen foreldre deler ferieperioden mellom seg, slik at barna er med den ene første halvdel av sommerferien og andre halvdel hos den andre forelderen. Det kan være en fast ordning, eller man kan ha første og siste halvdel annen hvert år. Ordningen gir svært høy grad av forutsigbarhet, og gjør det mulig å bestille flybilletter allerede høsten i forkant. Ulempen er selvsagt at den er lite fleksibel.

2+2+2+2

Dette er en ordning som er mest populær blant foreldre som har skolebarn. Den er enkel, gir forutsigbarhet og gjør det lett med planlegging. Ulempen kan være at det blir mange overganger for barna, det kan medføre problemer dersom det er høyt konfliktnivå mellom foreldrene

Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde