Barnerett

Her finner du våre fagartikler innenfor temaet barnerett. Barnerett omfatter blant annet barns rettigheter etter barneloven, foreldres rettigheter etter barneloven og forholdet mellom barn og foreldre. Våre advokater har omfattende erfaring innen barnerett, kontakt oss gjerne.