Bør jeg inngå privat avtale om barnebidrag?

privat avtale om barnebidrag

Mange er usikre på om de bør inngå en privat avtale om barnebidrag, eller om de bør be Nav om å fastsette bidraget. Normalt anbefaler vi at man inngår den privat avtale der dette er mulig. For det første slipper man å betale gebyr til Nav for å fastsette bidraget, dette gebyret er på kr 1223.-. Dernest bidrar det ofte til et vanskeligere samarbeidsklima mellom foreldre dersom Nav skal fastsette bidraget, noe som igjen kan gå utover barna. Et tilleggsargument er at saksbehandlingstiden hos Nav gjerne er på mange måneder, hvorpå man også risikerer en klagesak etter at det opprinnelige vedtaket er gjort.

Nav kan kreve inn selv om man inngår privat avtale

Foreldre som inngår privat avtale om barnebidrag kan fortsatt be Nav om å kreve inn bidraget. Da må den signerte avtalen sendes NAV, og man må krysse av for at Nav skal kreve inn bidraget.

Hvor mye skal betales i barnebidrag?

Foreldre har full avtalefrihet om barnebidrag. De kan altså fritt avtale størrelsen på barnebidraget. Erfaringsmessig velger mange å beregne bidrag på bidragskalkulatoren til Nav, slik at de får en formening om hva bidraget ville blitt dersom Nav hadde fastsatt bidraget.

Barnebidrag og konfliktnivå

Det kan være klokt å se størrelsen på barnebidraget i en større sammenheng. Dette gjelder både bidragspliktig og bidragsmottaker. De har begge en felles interesse av et best mulig samarbeidsklima og et lavest mulig konfliktnivå. Det kan derfor være fornuftig at de begge ser om de har økonomisk mulighet til å være noe rausere, enten ved at bidragsmottaker krever mindre enn bidragskalkulatoren beregner, eller ved at bidragspliktig betaler mer.

Hva må jeg passe på dersom Nav skal fastsette barnebidrag?

Nav må ha riktige opplysninger for at deres beregning skal bli riktig. Det betyr at de må vite inntekten (brutto) til både bidragsmottaker og bidragspliktig, samt antall samværsnetter per måned. Det vil også ha betydning om man er enslig eller lever sammen med partner.

Kan jeg gå til sak for å få ned bidraget?

Reglene for fastsettelse av barnebidrag kan dessverre stimulere til økt konflikt mellom foreldre i mange tilfeller. Bidragsmottakere som bevisst innretter livet sitt med tanke på å minimere kontakt med samværsforelder, vil kunne motta mer i barnebidrag. Bidragspliktige som ønsker å redusere barnebidraget, kan få et motiv for å kreve økt samvær av økonomiske grunner i stedet for menneskelige hensyn. Generelt vil foreldre som reiser bidragsmotivert sak om bosted og samvær stille med en betydelig ulempe inn i den rettslige behandlingen.

Relevante lenker : https://www.nav.no/barnebidrag#privatavtale

https://tjenester.nav.no/bidragskalkulator/innledning?0

Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde