Kan jeg reise på ferie til utlandet med barna?

ferie til utlandet

Barn har rett til samvær også med den forelderen det ikke bor sammen med. Det gjelder både i hverdagen og i ferier. Har man felles foreldreansvar kan man også ta med barnet på kortere utenlandsopphold. Dette reguleres av barneloven § 41.

Det står ikke eksplisitt i barneloven § 41 hvor lang utenlandsferie man kan ta med barnet. I lovteksten står det «stuttare utenlandsferder», det er alminnelig antatt at det må gjelde utenlandsreiser på maksimalt tre-fire uker. Dersom man ikke har del i foreldreansvaret, må man ha tillatelse av den andre for å ta med barnet til utlandet.

Hvor og hvordan feriesamvær skal gjennomføres

Utgangspunktet i barneloven er at samværsforelder planlegger samværet selv, herunder hvor og hvordan feriesamvær skal gjennomføres. Det må imidlertid gis tilstrekkelig informasjon til bostedsforelder, dette gjelder særlig ved utenlandsreiser med barnet. Bostedsforelder kan ikke oppstille detaljerte krav til hvordan samværsforelder skal avvikle feriesamvær med barnet, det gjelder også ved utenlandsreiser. Det forutsettes at samværsforelder selv er i stand til å ta gode avgjørelser for barnet. I motsatt fall bør bostedsforelder reise krav om at samværsavtalen endres.

Utenlandsreiser med barn skaper dessverre konflikter mellom mange foreldre. Vår klare anbefaling er at man forsøker å samarbeide så smidig som mulig om dette. Begge foreldre bør normalt sørge for at barna til enhver tid har gyldige pass, med mindre det foreligger konkrete argumenter for noe annet.

Samværsforelder kan kreve å få utlevert barnas pass slik at utenlandsferier med barna kan gjennomføres. Foreldre som ikke klarer å samarbeide om slike spørsmål kan risikere en situasjon hvor den andre må kreve foreldreansvaret alene. Felles foreldreansvar forutsetter at foreldrene faktisk samarbeider om de avgjørelsene som ligger innunder foreldreansvaret, herunder utstedelse av pass.

Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde