Hvordan skal jeg opptre i barnesak for retten?

Hvordan skal jeg opptre i barnesak for retten?

Mange foreldre opplever sitt aller første møte med rettsvesenet når de skal møte i rettsmøte ved behandling av barnesak for domstolen. De aller fleste er svært nervøse, hvis de er helt uberørte av situasjonen, blir gjerne advokaten deres nervøs.

Erfarne og spesialiserte barneadvokater vet at hele den rettslige behandling er en belastning for foreldre, og forbereder derfor klienten grundig i forkant. Klienter er blitt informert generelle ting som påkledning, mat og drikke, pauser og hvordan rettsmøtet gjennomføres. Enda viktigere er det at advokaten har forberedt klienten på hvordan han eller hun bør opptre for å øke sannsynligheten for et godt resultat. Det bør gjøres detaljerte forberedelser basert på hvordan advokaten leser den enkelte sak. Hvordan er barna? Hvordan er foreldrene? Hvordan er sakkyndig? Hvordan er dommeren? Hva ligger i dokumentene?

Identifisering av potensielle svakhetspunkter hos egen part og motpart er viktig, samt en overordnet strategi hvor det er blitt satt realistiske mål for hva som kan oppnås i hvert enkelt rettsmøte.

Foreldre som først møter advokaten til en kort og oppjaget samtale en halvtime før rettsmøtet, vil ofte oppleve rettsmøtet som en mer ubehagelig affære enn nødvendig. Går man inn i retten uten å føle at man er blitt grundig forberedt, så tyder mye på at man ikke lar seg bistå av riktig barneadvokat.

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde