Tips til første møte med barnevernet etter bekymringsmelding

Tips til første møte med barnevernet etter bekymringsmelding | Barnevern - Bekymringsmelding | Advokatene i Oslo

Er du en av de foreldrene som har blitt innkalt til møte med barnevernet etter bekymringsmelding?

I 2016 mottok barnevernet 58 254 bekymringsmeldinger. Det ble i 2016 iverksatt 54 260 barnevernstiltak. Kun et fåtall endte med ingen tiltak. Se statistikk fra SSB.

Etter barnevernloven § 4-2 skal barneverntjenesten snarest, og innen én uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser.

1. Trenger du advokat i møte med barnevernet etter be?

Altfor ofte igangsetter barnevernet undersøkelsessak uten at de har foretatt en vurdering av seriøsiteten og alvorlighetsgraden i meldingen. Det følger av barnevernloven at det må foreligge forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernloven for å opprette en undersøkelsessak. Regelen blir i praksis sjeldent fulgt opp. Dette er noe advokaten kan utfordre barnevernet på. Husk at det er viktig å være trygg i møte med barnevernet. Er saken alvorlig, eller du føler deg utrygg, så er anbefalingen å ha med deg en advokat. Forbered deg godt, og lag en strategi på hva du ønsker å kommunisere i møte med barnevernet.

2. Vil det skade min sak om jeg har med advokat til barnevernet?

Nei, det vil aldri bli brukt mot deg at du stiller med advokat i møte med barnevernet. Etter forvaltningsloven har du rett til å ha med deg advokat i møte med barnevernet.

3. Må foreldre stille opp i møte med barnevernet og forklare seg?

Nei, foreldre har ingen forklaringsplikt overfor barnevernet. Det anbefales imidlertid at du stiller opp i første møte med barnevernet. Ta heller med deg advokat, enn å ikke stille opp. Still krav om at barneverntjenesten skal dekke dine advokatutgifter om du skal stille i møte med barnevernet. Du risikerer at barnevernet setter i gang et stort maskineri om du ikke møter til avtalt. Advokatene i Oslo er tilgjengelig for samtale på telefon, uten at det koster deg noe.

4. Har barnevernet rett til å snakke med barna?

Selv om foreldrene ikke har forklaringsplikt, har barnevernet rett til å ha samtale med barnet i enerom. Selv om du ikke har krav på det, kan du be om at en person du har tiltro til deltar i dette alenemøtet, eller så kan du be om at samtalen tas opp på bånd.

5. Må jeg oppheve taushetsplikten?

Nei! Barnevernet har en praksis hvor de altfor ofte ber om opphevelse av taushetsplikt. Som foreldrene kan man føle seg presset til å si ja. En opphevelse av taushetsplikt fører ofte til at mange instanser, som skole og helseapparat, blir informert om at ditt barn er involvert i barnevernssaken. Det kan være veldig belastende. Derfor kan det være lurt å utfordre barnevernet før du signerer en slik erklæring. Med advokat tilstede, vil man kunne vurdere behovet for en slik erklæring og utfordre barnevernets ønske. Så hovedregelen bør være at du ikke skriver under, men heller gir barnevernet tilgang til de opplysningene de trenger. Barnevernet trenger normalt ikke innsyn i din legejournal de siste 10 årene.

Husk imidlertid at barnevernet, uten ditt samtykke, kan innhente dokumenter og opplysninger dersom det er en alvorlig sak.

6. Har jeg krav på fri rettshjelp?

I undersøkelsessaker har du i utgangspunktet ikke krav på fri rettshjelp. Du kan imidlertid sette som krav for møte med barnevernet at de dekker dine advokatkostnader.

Du har krav på fri rettshjelp dersom det blir en akuttplassering eller omsorgsovertakelse av ditt barn.

Ta kontakt med Advokatene i Oslo angående første møte med barnevernet etter bekymringsmelding


Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde