Kan jeg bytte advokat i barnevernsaken?

bytte advokat barnevernsaken

Det er fritt advokatvalg i Norge. I barnesaker velger man selv om man vil la seg bistå av advokat, og hvilken advokat man ønsker. Det er likevel noen undersøkelser man bør gjøre på forhånd. Dersom det er kort tid til hovedforhandling, bør man være sikker på at den nye advokaten har anledning til å stille i retten når hovedforhandling er berammet. Det er også viktig at den nye advokaten får nok tid til å forberede seg.

Hvordan bytter man advokat?

Klienten behøver ikke å ta kontakt med sin tidligere advokat når samarbeidet skal avsluttes. Det er tilstrekkelig at man kontakter ny advokat, og signerer en skriftlig erklæring om advokatbytte. Ny advokat tar deretter kontakt med domstolen og med tidligere advokat.

Kan jeg bytte advokat når jeg har fri rettshjelp/fri sakførsel?

Klienter som har fått innvilget fri sakførsel kan fritt bytte advokat. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at man selv må dekke de ekstrakostnadene som påløper i forbindelse med advokatbyttet. Dersom den første advokaten har fakturert for å sette seg inn i saksdokumentene, vil ikke det offentlige betale for at den nye advokaten skal gjøre den samme jobben.

Kan man bytte advokat flere ganger?

Det er ikke noe formelt i veien for at man kan bytte advokat flere ganger. Det kan imidlertid sende et uheldig signal både til domstolen, til barnevernet, og også til den nye advokaten. Domstolen kan da få inntrykk at man ikke i tilstrekkelig grad lytter til de rådene man får av sin advokat, noe som kan være et problem for den videre behandling av saken. Mange advokater er også skeptiske til å ta over saker hvor det har vært flere advokatbytter tidligere.

Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde