Barnevern og barnevernsaker

Advokater med høy kompetanse og lang erfaring med barnevern og barnevernssaker

Advokatene har en unik og sammensatt kompetanse innen barnevernssaker med erfaring fra både privat og offentlig side, og også fra fylkesnemnda. Vi lang og mye erfaring som advokater for foreldre og for ungdommer.

Vi kan vise til gode resultater både i fylkesnemnda, i tingretten og i lagmannsretten.

Barnevernssaker oppleves for de berørte som svært belastende og vanskelig. I en slik prosess er det derfor viktig at man kjenner seg trygg på at man får best mulig faglig støtte fra en god barnevernsadvokat.

I alle barnevernssaker som skal behandles i fylkesnemnda eller i tingrett/lagmannsrett/Høyesterett har man rett til å få dekket sine advokatutgifter. Det er derfor smart å oppsøke en advokat så snart man vet at barnevernstjenesten planlegger å fremme en sak. Grunnen til det er at advokaten da kan hjelpe deg med å forberede din sak, og bistå deg i kontakten med barnevernstjenesten.

Det kan også vært lurt å kontakte advokat allerede etter at det er sendt bekymringsmelding/åpnet en undersøkelsessak. Advokaten kan da på et tidlig tidspunkt veilede og bistå i kontakten med barneverntjenesten. Advokaten kan søke om dekning av honorar fra barneverntjenesten.

De siste par årene er Norge dømt i en rekke saker i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD). Våre advokater er meget godt kjent med den siste rettsutviklingen.  

Vi får svært gode tilbakemeldinger fra mennesker vi har bistått i barnevernssaker, og viser ett eksempel:

«Vi ble anbefalt Hanne Elmenhorst som advokat av en vi kjenner i barnevernet i Oslo kommune. Vi opplevde en meget dyktig dame som virkelig kan jobben sin godt. Hun gir gode tilbakemeldinger som er ærlige og konkrete. Hun var tilgjengelig og samarbeidet veldig godt med oss. Vi hadde ikke fått en lykkelig slutt på vår situasjon hvis det ikke hadde vært for henne.

Vi kom i tvist med barnevernet i august 2020 og nå høsten 2021, med god hjelp fra henne er vi kommet ut av den vonde situasjonen med hell. Vi vil anbefale Hanne Elmenhorst på det varmeste, en advokat som virkelig stiller opp og er der for sine klienter og er meget dyktig og kunnskapsrik i sitt arbeid.»

Mvh Lise og Fredrik

Vi bistår på alle trinn i barnevernssaker. Ta kontakt med oss, og du er sikret god oppfølgning og en trygg prosess.

Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde