Syv tegn på at du har valgt feil barneadvokat:

Syv tegn på at du har valgt feil barneadvokat | Advokatene i Oslo
  1. Advokaten undersøkte ikke muligheten for å mekle mer eller finne minnelige løsninger utenfor domstolen.
  2. Advokaten er mest opptatt av å få frem negative ting om den andre forelderen.
  3. Advokaten garanterte et bestemt resultat før saken ble sendt til domstolen.
  4. Advokaten har en forkjærlighet for å sende mange, lange og dyre prosesskriv.
  5. Du er ikke blitt forklart hvordan en barnesak blir behandlet i domstolen.
  6. Du får ikke kontakt med advokaten når du trenger det.
  7. Du hadde kun en kort samtale med din advokat på gangen ti minutter før det første rettsmøtet.

Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde