Viljeserklæring – Hva skjer med barna dersom foreldrene dør?

Alle foreldre bør opprette en viljeserklæring | Barnerett | Advokatene i Oslo

Alle foreldre bør opprette en viljeserklæring

Mange unge par skriver testamente, slik at de skal kunne påvirke hva som skjer med egne midler den dagen de faller fra. Banker gir gjerne råd om å opprette samboeravtale, testament eller ektepakt. Nybakte foreldre tenker ofte mye på hvordan de kan sikre fremtiden til barnet økonomisk, både ved ren sparing og ved tegning av forsikringer for barnet.

Altfor få foreldre tenker på hva som skjer med barnet dersom foreldrene dør mens barna enda er små. Hvor skal de vokse opp? Hvem skal passe på dem? Hva er det viktig at de barna skal bo hos vet?

Kan jeg bestemme hvor barnet mitt skal bo hvis jeg dør?

Alle foreldre bør opprette en viljeserklæring. Det er en erklæring hvor det står hva man ønsker for sine barn dersom man selv dør tidlig. Faren er heldigvis liten, men foreldre kan omkomme i ulykker. I andre situasjoner kan en av foreldrene ha foreldreansvaret alene, fordi den andre grunnet sykdom, sinnslidelse, rus eller andre årsaker ikke kan ta vare på barnet.

Er en viljeserklæring bindende?

Barneverntjenesten kobles inn dersom barn mister sine foreldre. De er ikke juridisk forpliktet til å følge en viljeserklæring. Barneverntjenesten må imidlertid gjøre det de mener er best for et barn. Da vil gjerne en viljeserklæring veie tungt. Foreldre er selvfølgelig de som kjenner sine barn aller best. De vet også hvilke øvre familiemedlemmer som kan være gode omsorgspersoner.

Barn kan ha helt spesielle relasjoner til en besteforelder eller en tante. Samtidig kan de ha et vanskelig forhold til andre familiemedlemmer. Uten en viljeserklæring vil barneverntjenesten mangle helt vesentlig informasjon om hvor det vil være best for barn å vokse opp dersom foreldrene faller fra.

Kan jeg endre en viljeserklæring?

En viljeserklæring kan alltid endres. Det vil være den som er opprettet sist som vil være gjeldende. Det er noe av grunnen til at viljeserklæringer, både den første og eventuelt senere versjoner, bør opprettes på en bestemt måte for at den skal ha størst mulig tyngde.

Kan jeg opprette en viljeserklæring selv?

Det er ikke et krav at en advokat bistår ved opprettelse av viljeserklæring. Erfarne advokater kan imidlertid gi konstruktive innspill til hvilke temaer dokumentet bør omfatte, og hvordan den bør utformes for at den skal veie så tung som mulig dersom den trer i kraft.

Må jeg ha vitner når jeg signerer?

Det bør være to vitner tilstede når man signerer en viljeserklæring, selv om det ikke er et formelt krav. Advokatene i Oslo bistår både med utarbeidelse av viljeserklæring og ved signering. Klienter setter ofte stor pris på at vi tilbyr å ordne med vitner og signering hjemme hos klienten ved behov.

Ta kontakt med Advokatene i Oslo angående viljeserklæring


Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde