Forretningsjus | Rettsområde | Advokatene i Oslo

Vi bistår små og mellomstore bedrifter med problemstillinger innenfor mange av de vanligste rettsområdene.

Vi bistår blant annet med:

  • Arbeidsrett. Vurdering av grunnlag advarsler, oppsigelse og avskjed.
  • Tvangsinndrivelse av pengekrav.
  • Prosessoppdrag i forliksråd, tingrett og lagmannsrett.
  • Kontraktsrett.
  • Klage på forvaltningsvedtak
  • Forhandlinger
  • Leiekontrakter
  • Klage til PFU

Ta kontakt med Advokatene i Oslo angående forretningsjus


Se aktuelle fagartikler om forretningsjus: